Om SAH Projekt AB

Vi utför mark- och anläggningsarbeten.

Med vår kunniga personal så spränger, grundlägger och bygger vi upp marken vid olika fastighetsprojekt. Vi utför även VA-arbeten, betongarbeten, stenläggning samt asfaltering.

Våra kunder är kommuner, byggentreprenörer samt samarbetspartners som vi tillsammans genomför stora som små projekt med.

De flesta uppdrag utförs med egen personal med egen maskinpark såsom grävmaskiner, lastbilar och kranbilar.